IMAF PNG downloaden imaf judo-logo

Het judo bij Budokai Texel is zodanig aangepast dat deze activiteit door jong en oud op een veilige en verantwoorde wijze beoefend kan worden.

Puppy judo. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen bij ons al meedoen met de lessen puppy judo. Deze jonge judoka's van 4, 5 en 6 jaar leren tijdens de reguliere lessen vooral motorische vaardigheden zoals kruipen, rollen en vallen. Naast deze motorische vaardigheden leren ze spelende wijs ook sociale vaardigheden zoals: leren luisteren, samen spelen samen delen en actief meedoen aan een activiteit.  

Jeugdjudo vanaf 6 jaar en ouder is een sport met een groot spelelement, maar wordt natuurlijk ook judotechniek aangeleerd. Bij het judo komen veel pedagogische elementen aan bod waar zowel teruggetrokken kinderen als 'drukke' kinderen baat bij hebben. Jeugdjudois erop gericht dat de judoka maximaal gebruik leert  te maken van de kracht en snelheid van de tegenstander. In de praktijk komt het er bij judo vooral neer om je partner uit balans te brengen en daarbij je eigen balans te behouden.Om dit te kunnen leer je in de judolessen houdgrepen, maar ook been- en arm worpen.

Judo als medisch/gedragsondersteuning

Budokai Texel heeft zich ook gespecialiseerd in judo voor kinderen die, om wat voor reden dan ook, buiten de boot vallen. Judo heeft dan als doel ze te ondersteunen (luisteren, regels, respect). Bijvoorbeeld kinderen metlichte motorische storingen, ADHD en lichte gedrags- en aanpassingsproblemen waardoor het moeite heeft om in een groep te kunnen functioneren. Deze problemen proberen we in de les te signaleren en aan te pakken en koppelen dit terug aan ouders. U kunt dan ook altijd met de judotrainer van de Budokai Texel een afspraak maken voor een proefles, zodat de situatie van uw kind kan worden besproken en gezocht kan worden naar de juiste aanpak. De lessen staan ​​onder supervisie van Nico Waerts 3e dan IMAF/kodokan Nederland  & Robin Waerts, Elisabeth Siersma

Lessen worden gegeven op dinsdag   

groep (1) van 15.30-16.15 u                                                                           

groep (2) van 16.15-17.00 u

Let op: Alle groepslessen dienen vooruit te worden betaald voor het hele seizoen. Als je later in het seizoen instroomt is verrekening mogelijk. Het seizoen loopt van september tot juni. In de schoolvakanties vind je geen groepslessen plaats .

 

 

Vandaag bij Stay Fit:

Geen activiteiten meer vandaag

Algemene informatie