download IMAF PNG imaf judo logo

Budokai texel judo is zodanig aangepast dat deze activiteit door jong en oud op een veilige en verantwoorde wijze beoefend kan worden. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen bij ons al meedoen met de lessen puppy judo. Deze jonge judoka’s van 4, 5 en 6 >13 jaar leren tijdens de reguliere lessen vooral motorische vaardigheden zoals kruipen, rennen, rollen en vallen. Naast deze motorische vaardigheden leren ze spelende wijs ook sociale vaardigheden zoals: leren luisteren, samen spelen samen delen en actief deelnemen aan een activiteit. Vaak sluiten we het seizoen af met een "tuimel en buitel"-diploma.

Jeugd judo van 6 jaar en ouder is een sport met een groot spel element, maar daarnaast is judo een wedstrijdsport en worden natuurlijk ook judo techneken geleerd. Bij het judo komen ook veel pedagogische elementen aan bod waar zowel teruggetrokken kinderen als 'drukke' kinderen baat bij hebben.  

Jeugd-judo is er op gericht dat de judoka leert maximaal gebruik te maken van de kracht en snelheid van de tegenstander. Op deze wijze probeert de judoka zo efficiënt mogelijk actie te ondernemen. In de praktijk komt het er bij judo vooral neer om je partner uit balans te brengen en daarbij je eigen balans te behouden. Eenmaal op de grond is het doel je partner met zijn rug op de grond te houden en te controleren (houdgrepen) of tot overgave te dwingen. Om dit te kunnen leer je in de judolessen houdgrepen, maar ook been- en arm worpen.

Judo als medisch/gedragsondersteuning

Budokai Texel heeft zich ook gespecialiseerd in judo voor kinderen die, om wat voor reden dan ook, buiten de boot vallen. Judo (en alles wat daarbij komt: luisteren, regels, respect) heeft als doel ze te ondersteunen. Problemen zouden dan kunnen zijn; lichte motorische storingen, ADHD en lichte gedrags en aanpassings problemen waardoor het kind moeite heeft om in een groep te kunnen functioneren. Deze problemen proberen we tijdens alle lessen te signaleren en koppelen we terug met de ouders. Dit is dan ook de reden dat u altijd persoonlijk met de judo trainer van de Budokai Texel een afspraak mag maken voor een proefles, zodat de situatie van uw kind kan worden besproken en gezocht kan worden naar het juiste lesuur. De lessen staan onder supervisie van

Nico Waerts 3e dan IMAF/kodokan Nederland  & Robin Waerts, Elisabeth Siersma

Lessen worden gegeven op dinsdag   

groep ( 1) 15.30-16.15 u                                                                           

groep ( 2)  om 16.15-17.00 u

Let op: Alle groepslessen dienen vooruit te worden betaald voor het hele seizoen. Als u later in het seizoen instroomt is verrekening mogelijk. Het seizoen loopt van september tot juni. In de schoolvakanties vinden er geen groepslessen plaats.

 

 

Vandaag bij Stay Fit:

Geen activiteiten meer vandaag

Algemene informatie