- Betalingen dienen altijd vóór aanvang van het seizoen of de lesblokken te zijn voldaan.

-Als lesblokken worden aangeboden in blokken van 10. Inhaal lessen alleen binnen dát blok van 10, daarna kan dat niet meer. Een inhaal les doe je altijd in overleg met de trainer.

- Op fitness abonnementen en groepslessen wordt geen restitutie verleend.  Uitzonderingsgevallen daargelaten.

- Zomeropenstelling is van 9-12 en van 18.00-21.00 uur, elk jaar gedurende 6 weken tijdens de schoolvakantie periode.

- Premium abonn. elke dag open van 7.00 - 23.00 u.

- Er worden geen lessen gegeven in de schoolvakanties en op algemeen erkende feestdagen.

 

Algemene informatie