Facebook

2013 04 10 13.26.11                            

     

Krav Maga, Hebreeuws voor contactgevecht, werd ontwikkeld door wijlen Imi Sde-Or (Lichtenfeld) tijdens zijn opmerkelijke militaire carrière als hoofdinstructeur van man-tot-mangevechten bij de IDF, Imi het officiële legerhandboek voor man-tot-mangevechten schreef. In 1964 verliet hij de militaire dienst maar bleef hij de instructie van Krav Maga, zowel bij het leger als bij veiligheidsdiensten, begeleiden. Hij spande zich bovendien in om Krav Maga te verbeteren, te verfijnen en toe te spitsen op de behoefte van burgers. Krav Maga is een moderne, praktische en beproefde wijze van zelfverdediging, zorgvuldig toegesneden op de huidige agressie in de wereld. Het wordt gekenschetst door een logische benadering van zelfverdediging en gevechtssituaties waarbij men, na een korte periode van instructie, een relatief hoog peil kan bereiken. Krav Maga werd zorgvuldig ontwikkeld voor een breed publiek en is daarom te gebruiken voor het leger, justitie, veiligheidsdiensten en burgers.

Soorten Krav Maga

Er zijn verschillende afdelingen bij Krav Maga, te weten; defensie, politie, civiel en kidz.

De doelstelling en trainingen

Bij Krav Maga krijgt men de gelegenheid om zichzelf te kunnen verdedigen in welke situatie dan ook. Er wordt getraind op eigen niveau, d.w.z. in de mentale- en fysieke conditie waarin men zich bevindt. Natuurlijk zijn factoren als lenigheid, snelheid, conditie, reactiesnelheid ook belangrijk tijdens een "situatie". Deze zijn trainbaar en worden daarom ook onder de loep genomen tijdens de les. Zij zijn echter geen voorwaarden om aan de les deel te nemen, net zo min als dat men een Martial Arts-achtergrond nodig heeft. Iedereen kan meedoen!! Het systeem is vaak geprezen door ervaren vechters, vechtsporters, militairen en politieagenten, maar in beginsel spreekt Krav Maga ook beginners aan vanwege de eenvoudige en realistische benadering ten aanzien van persoonlijke veiligheid. Feitelijk is Krav Maga de ideale zelfverdedigingmethode voor mannen, vrouwen, kinderen, ouderen en lichamelijk zwakkeren.

Benodigde uitrusting om te starten: wit t-shirt (hoog gesloten), een zwarte training broek een paar goede sportschoenen (zaalschoenen), scheen beschermers, geslacht beschermer(tok), een bitje en handbeschermers. (soort bokshandschoenen waarbij de vingers vrij zijn) Vraag de trainer naar de mogelijkheden.

IBSSA //KMG Instructeur: Nico Waerts  

Let op: Alle groepslessen dienen vooruit te worden betaald voor het hele seizoen. Als u later in het seizoen instroomt is verrekening mogelijk. Het seizoen loopt van september tot juni. In de schoolvakanties vinden er geen groepslessen plaats.

 

Vandaag bij Stay Fit:

Geen activiteiten meer vandaag

Algemene informatie